Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

FILLER MD LIFT L ( CỨNG )

410,000đ 500,000đ

Lượt mua: 902

FILLER MD LIFT M ( TRUNG )

410,000đ 500,000đ

Lượt mua: 931

FILLER MD LIFT S ( MỀM )

410,000đ 500,000đ

Lượt mua: 1034

FILLER JUVEDERM VOLBELLA ( MỀM )

4,100,000đ 4,800,000đ

Lượt mua: 13446

FILLER MIZAIN ULTRA 2

330,000đ 380,000đ

Lượt mua: 4324

FILLER MIZAIN ULTRA 3

330,000đ 380,000đ

Lượt mua: 4687

FILLER CELOSOME MỀM

330,000đ 400,000đ

Lượt mua: 2389

FILLER CELOSOME TRUNG

330,000đ 400,000đ

Lượt mua: 3248

FILLER HIMALIA CỨNG

340,000đ 450,000đ

Lượt mua: 2731

FILLER HIMALIA TRUNG

340,000đ 450,000đ

Lượt mua: 2346

FILLER DERMALAX CỨNG ( 1 HỘP/2CC )

860,000đ 1,100,000đ

Lượt mua: 2735

FILLER DERMALAX TRUNG

430,000đ 550,000đ

Lượt mua: 4234

JUVEDERM VOLITE ( TINH CHẤT TRẺ HOÁ )

4,100,000đ 4,800,000đ

Lượt mua: 14122

FILLER JUVEDERM VOLUX ( SIÊU CỨNG )

4,100,000đ 5,300,000đ

Lượt mua: 13943

FILLER JUVEDERM TRUNG TÍNH

4,200,000đ 5,000,000đ

Lượt mua: 12897

FILLER JUVEDERM MỀM

4,200,000đ 5,100,000đ

Lượt mua: 12687

Kim Ngân Cần Thơ đã mua sản phẩm

BOTOX BOTULAX 100UNIT